دفتر ازدواج و طلاق

بازگشت به نوشته‌های ما
دفتر ازدواج و طلاق

دفتر ازدواج و طلاق

دفتر ازدواج و طلاق

4 تهران

و محل ثبت رسمی ازدواج و است که با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه تأسیس گردیده است تا وقایع ازدواج و و فسخ و رجوع به صورت رسمی و قانونی ثبت و ضبط گردد. در ابتدا باید دفاتر اسناد رسمی و سپس دفاتر ازدواج و را توضیح داد. …

رسمی

دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتری هستند که طبق مقررات و قوانین کشوری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تحت نظر قوه قضائیه، برای ثبت اسناد و املاک و رسمیت بخشیدن به آنها طبق مقررات و ضوابط خاص تهیه شده و در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد.

 

ماده 1 دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب25/4/54) در تعریف دفتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: “ اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.”

دفتر رسمی ازدواج 4 تهران

اداره دفاتر اسناد رسمی بعهده سردفتر است. انتخاب سردفتر طبق مقررات و با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و ابلاغ وزیر دادگستری می‌باشد.

در این باره ماده 2 قانون فوق الذکر بیان می‌دارد: “اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌ جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.

فصل سوم قانون فوق الذکر به بیان وظایف سران دفاتر پرداخته است، که مهمترین آن ثبت اسناد رسمی در اوراق و دفاتر مخصوصی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه می‌گذارد.

 

محل دفترخانه نیز با پیشنهاد سردفتر و موافقت اداره ثبت خواهد بود. ماده 4 قانون مذکور در این باره بیان می‌دارد: “محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌ دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.

دفتر ازدواج و طلاق

در اصطلاح قانونی دفتر ازدواج و طلاق در واقع دفتری قانونی است که وقایع مربوط به ازدواج و طلاق، توسط سردفتر در آن به صورت رسمی ثبت می‌گردد، و در اصطلاح عرفی به محل و مکان استقرار ازدواج، دفترخانه، یا دفتر ازدواج و طلاق گفته می‌شود.

دفتر رسمی ثبت ازدواج

عمده وظیفه سردفتران ازدواج و طلاق ثبت وقایع مربوط به نکاح و طلاق می‌باشد. در باره لزوم ثبت این موارد ماده 20 قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/91) بیان می‌دارد: “ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.”

در تکمیل این وظیفه اساسی دفاتر ازدواج و طلاق ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده (مصوب 27/11/93) بیان می‌دارد: “دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

 

سردفتران ازدواج که مدت زمان مقرری از تأسیس آنها گذشته باشد، با تأیید سازمان ثبت می‌توانند درخواست دفتر طلاق را نیز بنمایند.

 

دفتر ازدواج 4 تهران از بدو تأسیس در فروردین سال 1382 شمسی تا به حال دفتر طلاق نگرفته است، لذا این دفترخانه فاقد دفتر ثبت طلاق می‌باشد و تنها به ثبت رسمی ازدواج اشتغال دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌های ما