بازگشت به نوشته‌های ما
ولی زوجه دفتر ازدواج 4 تهران

ولی زوجه

ولی زوجه دفتر ازدواج 4 تهران

ثبت ازدواج قانونی و اجرای دوشیزگان (زوجه باکره) با اجازه ولی ایشان صورت خواهد گرفت.

ولی زوجه پدر او و جدّ پدری او می‌باشد. که در موقع ثبت و اجرای عقد باید با اصل شناسنامه حاضر شده و اجازه ازدواج دخترش را بدهد.

اگر ولی زوجه در قید حیات نبوده باید اصل و کپی او را به سردفتر ارائه دهند. در این صورت لزوم اذن ولی در ازدواج زوجه ساقط می‌گردد.

ولی زوجه می‌تواند برای اذن ازدواج دخترش به شخص دیگری وکالت دهد که در این صورت حضور وکیل با اصل رسمی در دفترخانه الزامی است.

نکته:

در مواردی که حضور ولی زوجه ممکن نبوده و وکالت هم نتواند دهد، زوجه با اخذ مجوز از دادگاه صالحه می‌تواند ازدواج نماید.

همچنین در مواردی که پدری مخالف ازدواج دخترش با زوج بوده و زوجه اصرار به ازدواج با او داشته باشد با اخذ مجوز از دادگاه می‌تواند علی رغم مخالفت پدر با زوج مورد نظر خود ازدواج نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌های ما